Microsoft Certified DevOps Engineer Expert

Voor deze certificering dient u in het bezit te zijn van de Microsoft Certified Azure Administrator Associate certificering of de Microsoft Certified Azure Developer Associate certificering. Wanneer u van deze 2 certificeringen in uw bezit heeft en het examen AZ-400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions succesvol afrond bent u Microsoft Certified DevOps Engineer Expert.

Voor meer informatie met betrekking tot examens klik hier.