Job role | Data Scientist

Data Scientist passen machine learning-technieken toe om modellen te trainen, evalueren en implementeren die zakelijke problemen oplossen.

Op deze pagina vindt u alle Microsoft trainingen & certificeringen voor Data Scientist.