Information Technology Infrastructure Library (ITIL®)

ITIL oftewel Information Technology Infrastructure Library is voortgekomen uit de IT wereld, maar wordt vandaag de dag ook veel toegepast op andere gebieden zoals HR. ITIL zijn best practices en richtlijnen voor het beheer van informatietechnologie (IT)-services binnen een organisatie. Het biedt een raamwerk voor IT-servicebeheer (ITSM) dat tot doel heeft IT-services af te stemmen op de behoeften van het bedrijf en de efficiënte en effectieve levering van IT-services te waarborgen.

De belangrijkste aandachtsgebieden van ITIL zijn onder andere:

  1. Servicestrategie: het plannen en definiëren van IT-servicestrategieën op basis van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie en de behoeften van de klant.
  2. Service-ontwerp: het ontwerpen van nieuwe of bijgewerkte IT-services om te voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in de servicestrategie.
  3. Servicetransitie: beheer van de introductie van nieuwe services in de operationele omgeving en tegelijkertijd zorgen voor minimale verstoring van lopende services.
  4. Serviceproductie: dagelijks beheer en levering van IT-services om te voldoen aan de overeengekomen serviceniveaus en de bedrijfscontinuïteit te behouden.
  5. Voortdurende serviceverbetering: regelmatig beoordelen en verbeteren van IT-services en -processen om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.