Privacy Statement DutchTrain B.V.


Training Centrum Eindhoven BV en DutchTrain B.V., beide handelend onder de naam DutchTrain gevestigd te Eindhoven, 5652 LD aan de Noord Brabantlaan 265, hierna te noemen: “DutchTrain ”

DutchTrain hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze informatie uitsluitend in overeenstemming met inachtneming van de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming.

Dit Privacy Statement informeert u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

DutchTrain verwerkt alleen standaard persoonsgegevens welke nodig zijn om haar services en producten te kunnen leveren en verder te optimaliseren. Dit gaat om bovenstaande NAW gegevens en te volgen of gevolgde trainingstraject en trainingsprogressie ( Education On Demand- Online training)

Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies om een optimale gebruiksvriendelijkheid te kunnen garanderen. De informatie die we via deze cookies registreren bestaat uit o.a. IP-adressen, type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gegevens zoals facturen of overeenkomsten welke DutchTrain vanwege wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel is bij te houden.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens
Indien u een overeenkomst met ons sluit, registratievelden invult of ons toestemming geeft, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens welke zoals hierboven aangegeven.

Toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens is te allen tijde mogelijk. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitschakelen of limiteren.

Helaas is het voor DutchTrain in sommige gevallen niet mogelijk om onze services / producten te leveren wanneer u geen toestemming geeft tot verwerking van benodigde persoonsgegevens.

Wanneer u een product aankoopt in onze webshop en een keuze maakt voor een betalingsdienstaanbieder wordt de betalingsinformatie direct doorgestuurd naar de betreffende betalingsaanbieder. Deze gegevens zijn voor ons niet zichtbaar en worden niet door ons opgeslagen.

Opslagtermijn
DutchTrain bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiligde persoonsgegevens
DutchTrain heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. DutchTrain maakt gebruik van beveiligde verbindingen. Binnen DutchTrain zijn alleen relevante medewerkers gemachtigd om uw gegevens in te zien.

Inzage of wijziging van uw gegevens
U kunt ons via e-mail op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten en producten. Wanneer u meer informatie wilt omtrent ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van u gegevens wilt doen dan horen wij dat graag van u. U kunt u verzoek per mail indienen: info@dutchtrain.nl

Uw Privacy rechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Recht op inzage
• Recht op correctie of verwijdering
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Websites van derden
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. DutchTrain heeft geen zeggenschap over de websites van derden. Het kan voor komen dat op het gebruik van deze websites een ander privacy statement van toepassing is. DutchTrain is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij adviseren u dan ook om het privacy beleid van deze websites door te lezen.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De meest recente versie vind je altijd op www.dutchtrain.nl/over-dutchtrain/privacy

Laatste versie: 1 juni 2018