Wijziging PMP® certificering januari 2021

Het Project Management Institute leidt en certificeert projectprofessionals op in verschillende projectmanagement gebieden. De certificering Project Management Professional (PMP)® is één van deze certificeringen. Begin januari 2021 wordt deze certificering gewijzigd. Wat dat betekent voor u, leest u hier.

Project Management Institute
Het Project Management Body of Knowledge (PMBoK) is een verzameling van verschillende richtlijnen en kenmerken voor projecten, programma’s & portfolio’s. Deze projecten, programma’s en portfolio’s kunnen volgens de methode, welke beschreven is in het PMBoK, worden opgezet en uitgevoerd. Andere methodes zijn o.a. Agile, Scrum & PRINCE2.

De certificeringen van het Project Management Institute zijn op verschillende niveaus & projectrollen te behalen. In het totaal zijn er 8 verschillende certificeringen te behalen. De PMP® & CAPM® certificeringen volgen het meest de richtlijnen omschreven in het PMBoK. Bij DutchTrain bieden wij meerdere trainingen aan op het gebied van projectmanagement. Al deze trainingen vindt u onder de pagina.

Wijziging PMP® certificering
PMI heeft laten weten dat het huidige PMP® examen beschikbaar is tot 31 december 2020. Het nieuwe examen zal per 2 januari 2021 beschikbaar zijn. De overige examens & certificeringen van PMI zullen vooralsnog niet gewijzigd worden.

November 2020