Tag Archive for: 300-420 ENSLD

De nieuwe Cisco certificering: Wat houdt dat in voor u?

De nieuwe Cisco Certificering: Wat houdt dat in voor u?

Ook Cisco gaat begin volgende jaar zijn certificeringpaden wijzigen. Tot 23 februari 2020 kunt u deelnemen aan de huidige examens. Ook de nieuwe certificeringen zullen blijven bestaan uit de huidige levels: Entry, Associate, Professional, Expert & Architect. Maar wat verandert er nu precies? En hoe zit het met de huidige certificering en eventueel hercertificering?

Ook Cisco wijzigt zijn certificering omdat de huidige Cisco certificeringen niet meer aansluiten op de vraag naar digitale netwerken van vandaag. Ook de behoefte naar de vaardigheden om nieuwe netwerken te bouwen en onderhouden van netwerkingenieurs en softwareontwikkelaars zijn veranderd.

De huidige certificeringen en examens blijven beschikbaar tot en met 23 februari 2020. Vanaf 24 februari 2020 zijn alleen nog maar de nieuwe certificering en examens beschikbaar. Maar wat gebeurt er dan met uw huidige certificering?

Wanneer u in het bezit bent van geldige CCNA, CCNP of CCIE certificering wordt deze 24 febuari 2020 omgezet naar de nieuwe certificeringen. Uw vervaldatum van de certificering wijzigt niet.

Verloopt u certificering vóór 24 februari 2020? Dan is het advies om uw certificering te verlengen op basis van de huidige voorwaarden. Maar verloopt uw certificering na 24 februari 2020 dan is het beter om straks te hercertificeren op basis van de nieuwe voorwaarden.

Heeft één of meerdere examens als in uw bezit, maar nog niet de volledige certificering? Hieronder vindt u meerdere migratie tools voor de verschillende Cisco certificeringen. Zo kunt u precies zien aan welke examens u nog moet deelnemen om toch uw certificeringen compleet te maken.

Wanneer u in het bezit bent van een geldig CCIE certificering wordt de vervaldatum 1 jaar uitgesteld. Dit houdt in dat wanneer de vervaldatum bijvoorbeeld 1 juni 2020 is dit nu verlengd zal worden naar 1 juni 2021.

Cisco Certified Network Associate Certificering
Cisco heeft bekend gemaakt dat vanaf 24 februari 2020 er nog maar 2 CCNA certificering zullen overblijven; CCNA & CCNA DevNet Associate. Alle overige CCNA certificeringen zullen verdwijnen.

CCNA certificering
Voor het behalen van uw CCNA certificering dient u succesvol deel te nemen aan nog maar één examen; examen 200-301. Dit examen zal meerdere Cisco-technologieën toetsen op het gebied van Routing & Switching, Collaboration, Security, Data Center, Wireless & Service Provider, Hiermee wordt de CCNA certificering meer conceptueel. Er wordt verwacht dat er een breede kennis is met betrekking tot de Cisco producten. Wanneer u zich meer wil toeleggen op een bepaald thema, dient u een CCNP certificering te behalen.

– CCNA DevNet Associate
Ook voor deze certificering geldt dat u maar hoeft deel te nemen aan 1 examen; examen 200-901 DEVASC.

Cisco Certified Network Professional Certificering
Vanaf 24 februari 2020 blijven er  de volgende 6 CCNP certificeringen bestaan:

CCNP Collaboration
CCNP Security
CCNP Data Center
CCNP Enterprise
CCNP Service Provider
CCNP DevNet

Om uw CCNP Cisco certificering te behalen dient u succesvol deel te nemen aan 2 examens; een Core examen en een Concentration examen. Iedere CCNP certificering heeft 1 Core examen en meerdere Concentration examens beschikbaar, waaruit u één examen kunt moet kiezen. Voor het behalen van uw CCNP certificering hoeft u niet langer in het bezit te zijn van een CCNA certificering. Natuurlijk dient u wel over een bepaalde voorkennis te beschikken.

Concentration Exams
300-810 CLICA
300-815 CLACCM
300-820 CLCEI
300-835 CLAUTO

Klik hier voor de CCNP Collaboration Migratie Tool.

Concentration Exams
300-610 DCID
300-615 DCIT
300-620 DCACI
300-625 DCSAN
300-635 DCAUTO

Klik hier voor de CCNP Data Center Migratie Tool.

CCNP Enterprise
Core Exam
350-401 ENCOR
Concentration Exams
300-410 ENARSI
300-415 ENSDWI
300-420 ENSLD
300-430 ENWLSI
300-435 ENAUTO (Geldt ook voor de CCNP DevNet certificering)

Het examen 300-435 ENAUTO komt zowel in de CCNP Enterprise en de CCNP DevNet certificering voor. U hoeft aan dit examen dus maar één keer succesvol deel te nemen om voor beide certificeringen mee te tellen. 

Klik hier voor de CCDP Migratie Tool.

CCNP Security
Core Exam
350-701 SCOR
Concentration Exams
300-710 SNCF
300-715 SISE
300-720 SESA
300-725 SWSA
300-730 SVPN
300-735 SAUTO

Klik hier voor de CCNP Security Migratie Tool.

CCNP Service Provider
Core Exam
350-501 SPCOR
Concentration Exams
300-510 SPRI
300-515 SPVI
300-535 SPAUTO

Klik hier voor de CCNP Service Provider Migratie Tool.

CCNP DevNet
Core Exam
350-901 DEVCOR
Concentration Exams
300-435 ENAUTO (Geldt ook voor de CCNP Enterprise certificering)
300-835 CLAUTO
300-635 DCAUTO
300-535 SPAUTO
300-735 SAUTO
300-910 DEVOPS
300-915 DEVIOT
300-920 DEVWBX

Het examen 300-435 ENAUTO komt zowel in de CCNP Enterprise en de CCNP DevNet certificering voor. U hoeft aan dit examen dus maar één keer succesvol deel te nemen om voor beide certificeringen mee te tellen. 

Overige Migratie Tools
CCNP Cloud
CCNP Routing & Switching
CCNP Wireless

Geldigheidsduur & Hercertificeren
Nu zijn de Specialist- en CCIE certificeringen nog 2 jaar geldig, maar vanaf de nieuwe certificering 24 februari 2020 zijn alle Cisco certificeringen 3 jaar geldig.

Wanneer u zich wil hercertificeren straks kan dat natuurlijk door het behalen van de bijbehorende examens, maar ook doordat u aan kan tonen dat u uw kennis blijft ontwikkelen. Dit kan door het verdienen van Continuing Education Credits. Deze credits verdient u door o.a. het bijwonen van Cisco Live of het volgen van Cisco trainingen.

CCIE Written examens
Per 24 februari zullen alle CCIE written examens niet meer beschikbaar zijn. Met de nieuwe certificering dient u een Core examen succesvol te behalen plus een lab-examen.

Een written examen geldt nog wel voor alle CCDE certificeringen in combinatie met een practical examen.

Heeft u nog een vragen met betrekking tot de nieuwe Cisco certificeringen of trainingen? Dan kunt u contact op nemen met een van onze opleidingsadviseurs: info@dutchtrain.nl of tel: 040 2200 202

November 2019