Tel mee met Taal biedt elk jaar subsidie aan werkgevers die zich inzetten om laaggeletterdheid op de werkvloer te voorkomen en verminderen. Als werkgever kom je in aanmerking voor deze subsidie als je investeert in basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden op de werkvloer.

Voordelen van investeringen in basisvaardigheden op de werkvloer
Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer biedt verschillende voordelen. Als werkgever zorgt het ervoor dat er minder fouten gemaakt worden op de werkvloer en dat werkstress én ziekteverzuim afnemen. Voor werknemers zorgt het doorgaans voor meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Werkgevers die geïnvesteerd hebben in laaggeletterdheid op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Waarvoor kun je als werkgever de Tel mee met Taal-subsidie aanvragen?
Als werkgever kun je gebruikmaken van subsidie om jouw werknemers te scholen in taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden. Dit geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel of mensen met tijdelijke of beschutte werkplaatsen. Houd er rekening mee dat deze subsidie alleen beschikbaar is voor werknemers met een taalniveau onder referentieniveau 2F, rekenvaardigheid onder referentieniveau 2F of digitale vaardigheden onder basisniveau 2.

Om welke digitale basisvaardigheden gaat het?
De digitale vaardigheden: vaardigheden in het gebruik van herkenbare digitale toepassingen binnen de alledaagse leef-, werk- en leeromgeving en het verrichten van de meest voorkomende handelingen op de onderwerpen:
1. het gebruik van ICT-systemen;
2. beveiliging, privacy en ergonomie;
3. het zoeken van informatie;
4. het verwerken en presenteren van informatie; en
5. communicatie;

De leermethode van DutchTrain
Alle onderwerpen van de Education On Demand trainingen worden vanuit een portal aangeboden waarin een nulmeting, een theoriemodule en een toets zijn opgenomen. Deze zijn gemaakt volgens de Hybrid Learning methode. Education On Demand is uitermate geschikt voor zelfstudie (e-learning) maar kan ook als trainingsmateriaal bij een traditioneel klassikale training worden gebruikt. Dit houdt in dat iedereen effectief en efficiënt kan trainen in de leervorm die aansluit bij jouw organisatie. Het toepassen van deze leermethode maakt het aanschaffen van extra opleidingsmaterialen, zoals boeken, overbodig.

Nulmeting
Door middel van de nulmeting kun je vaststellen wat jouw huidige kennis- en vaardigheidsniveau is. Doordat er aan het einde van de nulmeting een geautomatiseerd individueel opleidingsadvies wordt getoond, kun je gericht leren. Het opleidingsadvies laat zien welke onderdelen verbeterd kunnen worden, waarna je direct naar het betreffende onderdeel in de theoriemodule kunt gaan om de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Zo kun je gericht leren en alleen wat echt nodig is!

Simulaties
Je kunt de behandelde onderwerpen uit de instructievideo zelfstandig uitvoeren door een interactieve simulatie te doorlopen. Tijdens de simulatie worden exact dezelfde handelingen als in de video uitgevoerd.

Opdrachten
Door middel van (praktijk)opdrachten kun je aantonen dat je in staat bent om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen.

Naslagwerk & additionele opdrachten
Je hebt de mogelijkheid om als aanvulling op de online training extra opdrachten en digitaal naslagwerk te downloaden.

Toets
Na het doorlopen van de theoriemodules kun je verdergaan met het maken van de toets. Heb je nu daadwerkelijk genoeg kennis om aan de slag te kunnen gaan met Office 365? De toets bestaat uit verschillende vragen. Afhankelijk van het resultaat kan er een certificaat worden gedownload.

Hoe kun jij of wij voor jou de subsidie aanvragen?
De aanvraagperiode voor 2023 is inmiddels gesloten. Vanaf 1 januari 2024 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Meer informatie vind je op deze website.

Wil je wel gebruik maken van deze subsidie maar kost het aanvragen je even te veel tijd? Wij bij DutchTrain nemen je graag deze zorg uit handen! Voor meer informatie en vragen tel: 040-2200-202 of info@dutchtrain.nl