Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat werkgevers het steeds belangrijker vinden dat medewerkers, naast vakkennis, ook over soft skills zoals beschikken. Onder soft skills verstaan we onder andere probleemoplossend vermogen en digitale- en communicatieve vaardigheden. Tegenwoordig wordt dit ook steeds meer meegenomen in het wervingsproces binnen vele organisaties. Want door onder andere digitalisering en automatisering is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren enorm veranderd.

Voor de toekomst laat ongeveer 47% werkgevers weten dat zij oplossingsgericht personeel willen gaan werven en nieuwe medewerkers selecteren op communicatieve vaardigheden. Naast dat werkgevers vinden dat nieuwe medewerkers over deze kennis moeten beschikken zijn er natuurlijk ook de medewerkers die al in dienst zijn bij de organisatie. Ruim 9 op de 10 werkgevers wil daarom huidige medewerkers om- of bijscholen. Dat werkgevers het belangrijk vinden dat medewerkers deze soft skills beheersen blijkt wel uit een eerder onderzoek van het UWV waarbij zeven op de tien werkgevers de afgelopen tijd medewerkers hebben aangenomen die niet voldeden aan de gestelde functie-eisen, waardoor zij de kans hadden deze nieuwe medewerkers op te leiden met de kennis & vaardigheden welke gevraagd werden vanuit de organisatie.

Dat soft skills een belangrijk aspect is voor de continuïteit en stabiliteit van een organisatie weten we bij DutchTrain. Of het nu gaat om de Microsoft 365 vaardigheden zoals Word, Excel & Outlook of een cybersecurity & privacy training waarbij zichtbaar wordt hoe kwetsbaar organisaties vandaag de dag zijn met de hoeveelheid data die zij dagelijks verwerken. Al deze trainingen zullen bijdragen aan efficiënter werken en meer productiviteit binnen het team en de organisatie. Benieuwd naar wat wij voor jullie kunnen betekenen? We drinken graag een keer een kop koffie met je.