Behaal nu sneller uw Microsoft Azure Administrator Associate certificering

Behaal nu sneller uw Microsoft Azure Administrator Associate certificering
Vanaf 1 mei 2019 hoeft u voor het behalen van de certificering Microsoft Azure Administrator slechts voor één examen, de AZ-103, te slagen. Dit nieuwe examen combineert de vaardigheden die worden behandeld in AZ-100 en AZ-101, waarbij het grootste deel van dit nieuwe examen afkomstig is uit AZ-100.

• Wanneer u het examen AZ-100 al heeft afgenomen en heeft behaald, ontvangt u automatisch de certificering Microsoft Certified: Azure Administrator Associate op of rond 1 mei 2019.

• De examens AZ-100 en AZ-101 komen te vervallen op 1 mei 2019. Als gevolg hiervan worden alle examenregistraties na 1 mei 2019 voor het examen AZ-100 en AZ-101 geannuleerd.

• Het examen AZ-102 ( transitie examen) is af te nemen tot en met 30 juni 2019.

• Wanneer u zich heeft geregistreerd om het examen AZ-100 af te nemen tussen nu en 1 mei 2019 en het examen behaald, dan ontvangt u de Azure Administrator-certificering op of rond 1 mei 2019.

• Als u zich heeft geregistreerd om het examen AZ-101 af te nemen tussen nu en 1 mei 2019 en het examen behaald, dan kunt u de AZ-101-examenbadge claimen. U kunt deze badge delen met anderen om aanvullende vaardigheden in de Azure-beheerdersruimte aan te tonen. Meer informatie over badging vindt u hier.

• Als u het examen AZ-101 reeds heeft behaald, ontvangt u van Microsoft een examenvoucher (ongeacht of u geslaagd of niet geslaagd bent) welke kan worden gebruikt voor elk Microsoft-examen dat via Pearson VUE wordt afgeleverd, omdat Microsoft u wil bedanken van deelname aan hun nieuwe certificeringsprogramma.

• Voor degenen onder u die zich hebben voorbereid op een of beide examens, kunt u in het document, AZ-103 OD met Alignment naar AZ-100 en AZ -101.pdf zien hoe het nieuwe examen AZ-103 zich verhoudt met het examen AZ-100 en AZ-101.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de nieuwe certificeringen van Microsoft, neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs.

Maart 2019